1° KYU

TACHIWAZA

 

Yokomenuchi jiyuwaza

Chudantsuki jiyuwaza

Munetori menuchi ikkyo (omote e ura)

Munetori menuchi nikyo (omote e ura)

Munetori menuchi sankyo (omote e ura)

Jodantsuki koshinage

Jodantsuki iriminage

Jodantsuki shihonage (omote e ura)

Jodantsuki ushirokiriotoshi

 

USHIROWAZA

 

Ryotetori yonkyo (omote e ura)

Ryotetori kokyunage

Katatetori kubishime sankyo

Katatetori kubishime hijikimeosae

Eritori sankyo

 

HANMIHANTACHIWAZA

 

Katatetori shihonage

Katatetory ikkyo  (omote e ura)

Ryotetori shihonage

 

SUWARIWAZA

 

Shomenuchi jiyuwaza

Ryokatatory sankyo (omote e ura)

Ryokatatori yonkyo (omote e ura)

Katatori menuchi iriminage

Katatori menuchi kotegaeshi

I commenti sono chiusi.