2° KYU

TACHIWAZA

 

Shomenuchi jiyuwaza

Yokomenuchi nikkyo (omote e ura)

Yokomenuchi sankyo (omote e ura)

Yokomenuchi yonkyo (omote e ura)

Yokomenuchi gokyo

Yokomenuchi koshinage

Munetori ikkyo (omote e ura)

Munetori shihonage

Munetori uchikaytensankyo

Katatori menuchi shihonage

Katatori menuchi kotegaeshi

Katatori menuchi iriminage

Katatori menuchi kokyunage

Katatory menuchi ikkyo (omote e ura)

Jodantsuki nikyo (omote e ura)

Jodantsuki sankyo (omote e ura)

Aiki nage (sequenza di tre movimenti)

 

USHIROWAZA

 

Eritori ikkyo

Ryokatatori ikkyo

Ryokatatori nikyo

Ryokatatori sankyo

Ryokatatori  iriminage

Ryokatatori kotegaeshi

Ryohijitori kotegaeshi

Ryohijitori iriminage

Katatetori kubishime ikkyo

 

SUWARIWAZA

 

Somenuchi yonkyo (omote e ura)

Ryokatatori ikkyo (omote e ura)

Chudantsuki kotegaeshi

Jodantsuki ikkyo (omote e ura)

I commenti sono chiusi.