3° KYU

TACHIWAZA

 

Shomenuchi yonkyo (omote e ura)

Shomenuchi gokyo

Yokomenuchi ikkyo (omote e ura)

Yokomenuchi uchikaiten sankyo

Chudantsuky uchikaiten sankyo

Jodantsuki kotegaeshi

Jodantsuki shihonage

Katatetori gyakuhanmi uchikaitennage

Katatetori gyakuhanmi sankyo (omote e ura)

Katatetori gyakuhanmi yonkyo (omote e ura)

Katateryotetori ikkyo (omote e ura)

Katateryotetori nikyo

Ryotetori iriminage

Ryotetori Kotegaeshi

Ryotetori kokyunage

 

USHIROWAZA

 

Ryotetori ikkyo (omote e ura)

Ryotetori nikyo (omote e ura)

Ryotetori sankyo (omote e ura)

Ryotetori hijikimeosae

Ryotetori kotegaeshi

Ryotetori shihonage

Ryotetori iriminage

 

SUWARIWAZA

 

Shomenuchi iriminage

Shomenuchi kotegaeshi

Shomenuchi sankyo (omote e ura)

Katatori nikyo (omote e ura)

Katatori sankyo (omote e ura

I commenti sono chiusi.